Имом Нававийнинг Риёзус-Солиҳин (Солиҳлар бўстони) китоблари

Улашинг
Comments
تعليق واحد على “Имом Нававийнинг Риёзус-Солиҳин (Солиҳлар бўстони) китоблари”
  1. Зия says:

    Ассаламу аьлайкум ва рахматуллохи ва баракатух. Аллох яхши ишлариңгизнм кабул кылган болсин. Доима дарслариңгизни кузатыб барамыз. Аллох рози болсин. Сиздан бир илтимосымыз бор: Агар вактиңгиз босо Ажрумия китобын өзбекчага таржима кылып шархлап берсаңгиз. Эроблары билан. Кыргызстондан баази толиблар фикрига асосан талап кылдик.

Leave A Comment